onsdag 11 april 2018

Påklädning, bildstöd och tecken som stöd!

Smaragden


På smaragden tränar barnen på att klä på sig själva när vi ska gå ut tillsammans. Ju mer vi tränar så upptäcker vi... och framförallt barnen själva att de kan göra många av momenten helt själva!

Det som vi pedagoger uppmärksammat är att svårigheten ligger i att veta vilket plagg som ska tas på i vilken ordning. Så nu håller vi pedagoger på och arbetar fram bilder som ska stödja barnen i den processen!

Bilderna kommer beroende på väder visa vilka kläder som ska på och i vilken ordning, det ska bli spännande och se hur de kommer mottas av barnen! 

Ett axplock av bilderna som ska stödja barnen vid påklädningen!

Samtidigt kommer arbetet med tecken som stöd spinna vidare på med ett kläd-tema, de kommande veckorna innan sommaren kommer vi ägna oss till att bekanta oss med tecken för olika klädesplagg! 
"Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet." (Läroplan för förskolan, 2016, s.7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar