fredag 20 april 2018

Vi kikar närmare på kottar!

Smaragden

UTFORSKANDE 

Under veckan har det tillkommit en ny station på Smaragden där barnen utmanas i att se närmre och  reflektera, både själva och tillsammans med andra kompisar, över hur ett material ser ut på nära håll! 

Till detta ändamål finns förstoringsglas och vi börjar med att utforska kottar!
Hur ser de egentligen ut om man tittar riktigt riktigt nära?


Stationen har lockat till kommunikation och samtal barnen emellan, både samtal kring materialet i fråga och andra ämnen. 

Några barn reflekterar tillsammans: 
Barn 1: "vassa"
Barn 2: "aa, dom är jättevassa" "som igelkott"
Barnen uppmärksammar att kottarna har olika storlekar, liten och stor och testar att titta på dem genom förstoringsglaset
Barn 2: "stor blir stor" 
Barn 2: "liten blir stor"

Vid senare tillfälle stod två andra barn vid "kottebordet" och diskuterade:

Barn 1: "Du är stark och jag är liten"
Barn 2: "Nej, jag är stark och du är stark".
"Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera." (Läroplan för förskolan, 2016, s.6)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar