tisdag 15 maj 2018

Återvinning genom skapande

Rubinen

Sidoprojekt odling tar fart. Barnen har pratat om design, ritat, mätt, sågat, spikat, skruvat och återvunnit plankor som skulle slängas. Tillsammans och med bra idéer kan vi göra mycket för vår natur. Vi har pratat om var mat kommer ifrån, tränat matematik, Kemi, fysik, finmotorik och mycket mer. Vi har lekt fram något som kommer att ge något tillbaka.

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap(LPFÖ98rev16) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar