onsdag 16 maj 2018

Blommorna flyter!

Smaragden

GLÄDJE  UTFORSKANDE  DELTAGANDE  

Idag lyftes en balja med vatten ut på gräset under vår utelek på förmiddagen, en lekstation som genast drog till sig flera av barnen. Material inifrån plockades med ut och snart var barnen i full gång med att experimentera vilka material som sjönk ner till botten av baljan och vilka material som flöt på vattnet.

Barnens nyfikenhet ledde därefter till att de letade fram material på gården för att testa om de flöt eller sjönk i vattnet. Barnen plockade bl.a. blommor, stenar, pinnar och gräs för att sedan lägga dem i vattnet och testa.  Barnen samtalade emellan sig om vad de såg och vad som hände i vattnet under leken/experimenten. 

Flera av barnen visade stort intresse för lekstationen vilket även gav barnen ett gyllene tillfälle att träna på turtagning samt att kommunicera med varandra. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,"
(Läroplan för förskolan, 2016, s.10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar