fredag 4 maj 2018

Vattenlek!

Smaragden 

GLÄDJE  UTFORSKANDE

Efter en dag med en massa regn igår gick barnen ut på förmiddagen idag, fredag, för att finna att vår "diskho" hade fyllts med mängder med vatten! Diskhon drog till sig många av barnen som i sin tur gav upphov till en mängd med olika lekar. De lekte låtsaslekar, rollekar och de utforskade tillsammans hur materialet de hade tillgång till t.ex. sand, pinnar, löv "betedde sig" tillsammans med vattnet. 

Barn 1: "Blanda, det blir soppa!"
Barn 2: "Nej, det blir sås!"
Barn 3: "Blää, titta jättesmutsig!"

 "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära," (Läroplan för förskolan, 2016, s.9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar