tisdag 22 maj 2018

Vi letar efter småkryp!

Smaragden
UTFORSKANDE 

Idag har kompisarna på Tellus, med hjälp av förstoringsglas, luppar och håvar, tittat riktigt nära på en del av de småkryp/insekter vi har på förskolegården! 

Barnen hittade många olika insekter bland annat sniglar och myror som verkade fascinera dem och som gav upphov till många samtal mellan barnen. 

Några barn samtalade om de småkryp de hittat:

Pedagog: Vad är det där i? 
Barn 1: Snigel.
Barn 2: Bara en?
Barn 3: Myror där i.
Barn 1: Den har klättrat upp.
Barn 4: den har drickit upp allt gammalt vatten eller hur [barnnamn]?
Barn 2: Blad där i också.
Barn 1: [barnnamn] kom och kolla snigeln!"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen," (Läroplan för förskolan, 2016, s.10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar