fredag 8 juni 2018

Dokumentera och reflektera med barnen

 Pärlan:

Idag har vi bytt ut bilderna på vår processvägg. Barnen var med och valde vilka bilder som skulle sättas upp. De är även delaktiga i att trycka fast dem på väggen. Barnen har sina favoritbilder på Babblarna och deras hus som de gärna vill ha med.
Det vi reflekterade över idag var när vi har haft dramalek och klätt ut oss till Babblarna.


"Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och ideer tas tillvara"   (Lpfö 98/16, s.15)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar