fredag 8 juni 2018

Projektarbetet!

Smaragden
UTFORSKANDE  DELAKTIGHET

I projektet under denna vår har  vi, som ni säkert redan vet, utgått från våra värdegrundsböcker med kanin och igelkott. 

Under någon vecka har vi nu, i våra projektgrupper, läst och arbetat utifrån boken "lyssna och kom överens" där de på kanin och igelkotts förskola inte kunde komma överens om vem som skulle städa undan alla leksaker barnen hade släng ut på golvet. De skapade städkort för att lösa "konflikten" och när det var dags att städa ihop alla leksaker tog varje barn ett städkort som symboliserade vilket material de skulle städa ihop. 

Kan inte vi göra egna städkort frågade vi oss själva? Såklart vi kan! 
Projektgrupperna har nu börjat skapa egna städkort och barnen fått i uppdrag att ta bilder på olika material, så som det ska se ut när det materialet är städat, som vi tillsammans i grupp sedan har skrivit ut, laminerat och klippt ut. 

Nästa fråga projektgruppen ställde sig, vart ska vi förvara våra städkort? 
"I en låda" säger ett barn,
"En städlåda" säger ett annat. 

Nästa steg i projektet blir att barnen ska få skapa en låda där vi ska förvara våra kort.
Projektarbetet kommer vi återuppta som Topaser när vi är tillbaka efter sommarledigheten. 

"En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var
och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde
och respekten för vår gemensamma miljö."(Läroplan för förskolan, 2016, s.4)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar