måndag 4 juni 2018

toppasen

Topasen
Skräpplockardag

 Vi hittade en hel del skräp.
 En skräpplockartur som blev till en blomletarpromenad!
 Rhodedendron
 Knopp!

 Gräslöksblomster
 Lupiner
Barn 1 - 
Titta en knopp!

LPFÖ 98 rev 2016 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar