onsdag 19 juni 2019

Små grodorna

Pärlan

Våra härliga pensionärer var här idag med ett helt band. De hjälpte oss att föra vidare traditionen med instrument och sång. Vi dansade runt stången som vi hade klätt med hjälp av våra pärlor. Sedan åt vi glass och lekte tillsammans med hela huset.

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. (Lpfö98rev16).

fredag 14 juni 2019

Som sår får man skörda

Pärlan

Vi vill lägga grunden för en hållbar framtid. I sin grund vill vi med detta arbete väcka intresse för odling, men märker att vi kan nå många andra delar av läroplan med denna projekt. Barnens intresse har varit enorm och idag skördar vi våra ansträngningar. Vi har producerat en påse med rucola. Vi vill i sikt lära våra barn hur saker hamnar på tallriken och att de inte magiskt dyker upp i affären utan vilket jobb det kräver för att få tex ett knippe rucola. vi vill väcka intresse och ge positiva accociationer till den gröna miljön. Vi tror att i varje barn bor det ofta en liten nyfiken odlare.

"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid."(Lpfö98rev16)
torsdag 13 juni 2019

Ta skapandet på allvar

Pärlan

Det som är fantastiskt med barn är att man kan lägga något framför dem och innan redskapen knappt är på bordet så är leken och skapandet igång. Så det är inte själva skapandet nödvändigtvis som vi vill lägga oss i, utan skapandet av förutsättningar för barnen att skapa. Exempelvis att påpeka hur blått och gult alltid verkar bli grönt när de blandar de, eller att man kan räkna takten(matematik) med en trumma eller lyssna på tempo och ljudförändringar(musikaliskt). Att kunna arbeta med sådant enskilt eller i grupp främjar också språken och det sociala lärandet.

"Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som
lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga
att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika"


Vem har sagt att man måste måla på papper?

fredag 7 juni 2019

Nu har vi släppt ut våra fjärilar

I onsdags samlades hela förskolan för att tillsammans släppa ut alla våra fjärilar.
Efter att ha studerat metamorfosen från larv till fjäril hade vi en spännande och rolig stund tillsammans när vi fick se de ivriga och nyfikna fjärilarna flyga iväg.


 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Lpfö18, s.14

onsdag 5 juni 2019

Bildbomb

Det har hänt mycket här på pärlan de senaste veckorna. Barnen har reflekterat en hel del med oss kring vad vi har gjort och idag äntligen släppte vi ut våra fjärilar. Jag låter bilderna tala för sig själva.
fredag 31 maj 2019

Topasen

Fjärilslarver har anlänt till Topasen Barn och pedagoger har följt  processen från larv till puppa och till slut utvecklingen till att bli fjärilar. De har visat stort intresse och delaktighet i att följa tillväxten. Barnen har undersökt och  varit nyfikna och ställt många frågor i hela processen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn. 

"utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i  naturen, liksom sitt kunnande om växter , djur som enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen"
(Lpfö98 rev 2016)

Äntligen

Pärlan

Läroplanen för förskolan menar att vi ska skapa förutsättningar så att våra barn " utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen"(Lpfö98rev16). En av de många sätt vi försöker uppfylla denna punkt är med våra fjärilar. Vi har dagligen tittat och pratat om vad som sker med våra larver och följt processen till fjärilar. Vi har också dokumenterat, reflekterat och följt upp tillsammans med barnen denna fantastiska process. Snart kommer tiden att släppa ut våra fjärilar för att vidare följa upp om vad som kommer att hända.

" Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas"(Lpfö98rev16)