måndag 16 oktober 2017

Ny lärmiljö

 Rubinen

I vår ateljé har ett staffli kommit upp. På ena sidan är det som en whiteboardtavla, här kan vi bland annat skriva olika bokstäver eller som en pedagog inspirerade barnen till att rita självporträtt. Några andra blev sugna på att rita av bland annat dinosaurier. de som vill får ta en bild på det vi skapat för att sedan sudda ut och göra något nytt. 
"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande" (Lpfö 98 rev 2016, s.7)

fredag 13 oktober 2017

Topasen

Topasen

Projekt tåg!
Eftersom intresset för tåg har varit så stor har vi bestämt att påbörja ett projekt "Tåg" på Topasen. Denna vecka fick barnen arbeta i de tre grupper vi har, Popcorn, Pippi och Katterna.

Varje grupp fick först titta på en kort film om tåg och sedan fick barnen rita varsitt tåg. Vi ser fram emot att se vart denna projekt tar oss!torsdag 12 oktober 2017

Lärande i skogen

Rubinen
Grupp 1

I förrgår var alla på Rubinen i skogen. Grupp 1 gick bortåt mot Himmelstalund. Vi började med att äta frukt därefter delades vi in i tre grupper, fem barn i varje grupp tillsammans med en pedagog. Här hade vi ett uppdrag. Att samla material som vi kan ta med tillbaka till förskolan.

Vi letade bland annat efter löv som vi tyckte var vackra.
I en grupp tittade vi mycket på löv. Vi fick uppdrag att hämta olika löv som fanns på bilden. 
En grupp tittade mycket på svampar
Vad kan detta vara? 
Några av oss hittade ett nedhugget träd som vi skojade om att ta med till förskolan. 
När uppdragen var slutförda var det fri lek. På denna bilden sker det en piratlek. "Halloj, pirater upp i skeppet" - barn
I vårt lunchmöte har vi en reflektion tillsammans där vi får berätta för varandra vad vi har hittat. 
Vi får titta på bilden med löv och se om vi kan hitta något sådant löv i våra påsar.

"Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera" (Lpfö 98 rev 2016, s.6)

Tack

Rubinen

Tack föräldrar för ert bidrag till våra vita och röda blodkroppar under föräldramötet. När barnen fick se vad ni hade gjort blev de inspirerade att skapa egna. Några hänger nu ner från grenar i ateljén, kom gärna in och titta. "Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen" (Lpfö 98 rev 2016, s.13)

onsdag 11 oktober 2017

Vad är det vi har på väggen?

Smaragden


En fråga vi har ställt smaragderna de senaste dagarna är: "vad har vi fått upp på väggen? "


- en boll! 
- en måne!
- en ko! 
- målarfärg!
är några av de svar som vi har fått. 

Ett barn påkallade vid ett tillfälle en pedagogs uppmärksamhet, pekade, och sa
"kolla träd! stora träd!"

Det är inget barn som ännu sagt att det är jorden eller ett jordklot. Vi pedagoger tycker att det ska bli väldigt spännande och se hur barnen utvecklar sina kunskaper och vart det kan leda oss i vårat projekt "vårt jordklot".Tillsammans skapade barnen konst som tillslut blev rubrikerna på våra två processväggar som nu finns på varje sida, "jorden" och "tellus", på smaragden. Håll gärna utkik på dessa väggar! Allt eftersom projektet fortlöper kommer allt mer dokumentation finnas där! " Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande." (Läroplanen för förskolan, 2016, s.6)

Topasen

Topasen

Utflykt!I måndags gick vi ut på utflykt och gissa vad vi hittade? Tågspår! Jätte kul tyckte vi! Vi provade att balansera på spåret och hjälpte varandra att hålla balansen. Samarbete!

tisdag 10 oktober 2017

Topasen

Topasen

Barnen på Topasen tycker om att leka med tåg. Barnen tycker om att bygga fantastiska tågbanor med de nya tåg vi har köpt in. Vi pedagoger har skrivit ut bilder på olika tåg som vi har satt på väggen för att inspirera barnen i deras lek.


Vi tycker om att jämföra våra tåg med bilderna på väggen!