fredag 17 april 2020

Pärlan och TopasenPärlan och Topasen Vi har tillsammans skapat regler som vi ska följa. 


Vi slår ihop våra namn Pärlan och Topasen för att skapa något unikt. 

Namnet blir;

TWO-PALS = Två vänner 

Dessa är våra vänskaps och förhållnings regler tillsammans.
Här ser ni vår vänskaps tavla


måndag 6 april 2020

Vårkänslor

Vi försöker vara ute mycket nu. Som tur blir vädret bättre och bättre och barnen får öva mer grovmotorik. Vi försöker att hålla oss till våra avdelningar även ute men samlas framemot sammanslagning. vårkänslor är i luften och idag har våra smaragder hittat flera olika sorters blommor och insekter som vi pratat om.


fredag 13 mars 2020

Raketbygge

Rubinen v.11


I slutet på förra och under hela den här veckan har flera av barnen intresserat sig för raketer. Under den fria leken på avdelningen har barnen tillsammans forskat om dem och bland annat besvarat följande frågor: hur ser en raket ut? hur skjuter man upp dem i rymden? hur låter de? 


Ett av barnen kom på idén att skapa/bygga en egen raket och tillsammans med andra kompisar har de klurat ut hur de ska gå till väg och vilka material de behöver. Under processen är det många barn som också har blivit intresserade och velat bygga egna raketer. 
"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik," (Läroplan för förskolan, 2018, s.10)
fredag 6 mars 2020

v10

Smaragden
En härlig vecka har vi haft med våra smaragder. Vi har varit ute flera gånger i solen och lekt. Barnen har hittat både vatten och is som är väldigt spännande att leka med. Vi ser en del mer samspel i leken både inne och ute. Idag har vi haft fruktprovning också. vi har provat melon, mango, granatäpple och nektariner. 


"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse
för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala
kulturlivet"(Lpfö18)

Projekt och utflykt!

Rubinen v.10


Under denna vecka har vi som vanligt arbetat i våra projektgrupper där barnen har haft möjlighet att utforska, reflektera och lära.

I gruppen med hållbar utveckling har barnen reflekterat kring vad natur är och hur den bör tas om hand. Barnen hade många idéer och tankar. På frågan vad natur är var det ett barn som tänkte efter och sa: "träd är natur, träd är jordklotets händer".

I gruppen  med stopp min kropp har de arbetat med litteratur, skapande samt musik/rörelse. Intresset för människokroppen, hur den fungerar och vad den består av märks av på hela Rubinen och barnen läser gärna litteratur och samtalar kring den.I naturgruppen fortsatte arbetet med träd och barnens intresse har nu lett dem till att fundera över vad som händer med träden och hur de förändras under årets olika årstider, detta har barnen bland annat skapat vinterträd i ateljén.Ett barn berättade under aktiviteten: "Vinter är kallt och vinden gör att löven ramlar ner."


Under tisdagsförmiddagen gick hela barngruppen iväg till f.d. Eneby parkskolan och lekte på en av lekplatserna. Platsen erbjöd flera aktiviteter så som balansgång, rulla ner från kullar, gunga, vattenlek, klättring, varje barn hittade någon aktivitet som intresserade. Dokumentation från utflykten finns på avdelningen!
"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. " (Lpfö, 2018, s.5)

måndag 2 mars 2020

sportlov


Sportlov med Pärlan


Vilket härligt lov vi haft på Pärlan!
Vi har besökt räddningstjänstens uppvisning i år igen.
Det var lika spännande som vanligt med tjuvjakt, polishundar och ett hus som brann!


En av dagarna tog vi ett gympa pass tillsammans med Rubinen barnen i en gymnastiksal detta var väldigt uppskattat med både romerska ringar och bollsporter bla.

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla – motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,


Vi avrundade vår sportvecka med film och popcorn.