fredag 10 september 2021

Vecka 36 - Diamanten

 

 

Naturkunskap, estetiska uttrycksformer:

Barnen intresserar sig mycket för humlor, getingar och bi, de har uppmärksammat att dessa pollinerare känner olika dofter. Att de med hjälp av doft vet vilken blomma som har pollen, om någon fiende kommer eller dylikt. Filmklippen om Britta Bi och Hanna Humlan har både inspirerat, undervisat, gett oss pedagoger och barn ny kunskap.


Nästa vecka kommer vi att skapa tulpaner, samt fortsätta skapa pollinerare. Dessa kommer att sättas upp i vårt vitrinskåp. Kastanjeträdet utanför har gett kastanjer, kom gärna med förslag på hur vi kan skapa kastanjer med barnen, vi är nyfikna på era tankar och idéer.

Undersökning av Rhododendron busken på vår gård. Barn upptäcker busken och frågar:

  • -       Vad är det? Och pekar på knoppen  
  • -       Knopp, det blir blomma sen. (pedagog)
  • -       Den är klibbig, är det pollen?

Här ser vi att barnen har projekttänkande under vardagen.

 

Matematik, Teknik, Digitalisering:

 

Att använda oss av filmvisning med pedagogiskt material har fångat barnens intresse. Allt från att lyssna på böcker till filmklipp. De suger åt sig informationen som svampar. De återkopplar till oss samt delar med sig till sina kamrater om vad dem lärt sig. Deras reflektioner kommer om film nr 3 från Britta Bi och Hanna Humla kommer ni att få läsa under rubriken Språk och kommunikation, inflytande och självbild.


 

Värdegrundsarbete, normer och värden, hållbar utveckling,

identitet: 

Dagens datum, dag och väder diskuterats varje dag. Att skapa en tidslinjer för våra barn är viktigt. De kan under dagen då klura ut vad som sker och kommer att ske. Vi tar även hjälp av digitala verktyg för att se vilket väder och vilken dag vi har.Under mötet arbetar vi även demokratiskt vi räcker upp handen förr att kunna komma till tals och väntar på vår tur.

Vi prövade även på att rösta demokratiskt, att barnen fick rösta en gång. Om vi exempel skulle använda oss av stora eller små bilder för våra månader.

 


Våra pollinerare är ibland fulla av pollen, de hjälper blommorna, träden och växterna att föröka sig. Under filmerna upptäckte barnen att en humla var helt gul, dvs. full av pollen. Även diskussion om att man måste ta hand om våra djur dyker upp under våra möten eller under de spontana samtalen som barnen har.

 


Vi reflekterar fortfarande mycket med barnen om känslor. Vi använder oss även av materialet från Djuren på djuris från www.urplay.se Här berättar och skapar figurer sekvenser med känslor.

 

Språk och kommunikation, inflytande och självbild:

·      Den äter pollen

·      Dom är svarta men när dom får pollen på sig blir dom gula

·      Britta och bina är uppe i taket

·      De är nede och äter mat

·      De är kul och flyga

·      Dom gjord iordning

·      Tjocka och mjuka

·      Kommer dom vakna igen? (barn)

-       Av röken? (pedagog)

-       Ja då, de blir bara lite sömniga

-       Röken gör dem sömniga

·      Lukt, de känner många

·      De är ränderna som är gula

·      Aa ränderna, och svarta

Vi undersöker

·      Nej de är pollen… se prickarna

·      Bina äter där nere.

-       Vad? (pedagog)

-       Honung

·      Humlan, grön bagge, trollslämma (trollslända)

·      Humor äter på blommor och färgerna

·      Fjäril, bi, bagge.

·      Dom satt fast i taket med fötterna… Bina

 

fredag 3 september 2021

Vecka 35 - Diamanten

 

Naturkunskap, estetiska uttrycksformer:

Barnen har fortsatt skapa sina humlor, nu är vingarna på samt uppsatta på väggen. Fler skall skapas och hängas upp. Detta är en aktivitet som vi uppskattat väldigt mycket.

Gruppen delades in två grupper.

Ena gruppen skapade blommor och pollinerare nere i stora ateljén i källaren andra fortsatte med pollinerarna. Båda grupperna läste böcker om våra härliga djur.  

   

Vi tog en promenad till tunnelparken där fann vi mängder med plommon. Tillsammans med barnen plockade vi några som vi tog med oss till förskolan för att tvätta och äta. Barnens reflektioner här var mycket om hur många det var, och att dem själva hemma eventuellt hade plommon.

 

Matematik, Teknik, Digitalisering:

 

Vi använder oss av vår projektor, vi fortsätter tittandet på Britta Bi och Humlan Hanna. Vi har valt att fokusera på de två första filmklippen. Detta för att kunna gå in på djupet i vad som händer under klippen.

 

Under vår utflyktsdag till tunnelparken använde sig barnen av olika tekniker, de använde sig av olika mått, mina ben klarar av detta de är långa, jag är starkt och kan dra upp mig, hur ska jag komma upp på gungan? Många frågor och reflektioner hördes under leken i parken.

 

Värdegrundsarbete, normer och värden, hållbar utveckling,

identitet: 

Återkommande reflektioner med barnen kring hur man skall vara som kamrat. De får själva lösa sina konflikter, problem. Reflektionerna sker inte bara i hur man skall vara mot varandra utan även hur vi skall vara måna om våra djur och växter.

Häromdagen fann barnen en gräshoppa. De tog hand om den och reflekterade om hur de på bästa sättet skulle ta hand om gräshoppan. Hink, blad, gräs och lite sand. Tråkigt nog trampade ett barn på gräshoppan. Här tog vi pedagoger tillfället i akt och prata med barnen om respekten mot djuren, att inte döda eller skada djur.

 

Språk och kommunikation, inflytande och självbild:

Böckerna från biblioteket har vi har läst under våra möten samt så har barnen självmant tagit dem, suttit med dem, läst tillsammans med en kompis.

Många reflektioner hörs hos barnen när dem läser: Jag är rädd för humlorna, baggarna, maskarna. En sån sååån här stickte mig på armen när jag badade.  

I tunnelparken stöttade barnen verkligen varandra och stärkte varandras självbild. De gav varandra tips och råd för exempel hur dem skulle klättra i klätterställningen, hur de skulle komma upp i gungorna eller dylikt.

 

fredag 27 augusti 2021

Vecka 34 - Diamanten

 Naturkunskap, estetiska uttrycksformer:

Vi har valt att skörda våra morötter som vi sådde innan sommaren. Deras blast var så lååååånnnnngggg, barnen förväntade sig stora morötter, när de väl skördades fann vi små, små morötter, ca 0,5-1 cm långa.

 Barnen blev inte besvikna utav det utan undersökte dessa i alla fall, de använde sina händer för att forska vidare i blast, morötter och jorden. Matematik, Teknik, Digitalisering:

 

Vi har fortsatt med våra humlor. Hur skall vi sätta på vingarna? Vi använder oss av lim, därefter hänger vi upp dessa i våra körsbärsbloms träd som vi skapade förra terminen. Vi får själva välja var vi vill att våra humlor, bin eller getingar skall flyga. Med hjälp av häftmassa flyger dem nu runt i vårt bibliotek och sensory/ljusrum.  
Vi använder även oss av olika sätt att skissa, rita, vi avbildar genom att titta på en bild, ritar utifrån hur vi själva tycker att humlor, bin och getingar skall se ut. 

Värdegrundsarbete, normer och värden, hållbar utveckling,

identitet: 

Vi är en ny grupp, vi lägger stor vikt på hur vi skall skapa en god arbetsmiljö för Diamanten. Vi reflekterar med barnen om hur man skall vara en bra kamrat, vi uppmuntrar dem till att lösa sina vardagsproblem/konflikter, uppmuntrar barnen till att berätta hur de känner.

 

Vi fortsätter att titta på Britta Bi och Humlan Hanna. I dessa filmklipp  beskriver de hur viktigt det är för oss att dessa djur finns.

 

Språk och kommunikation, inflytande och självbild:

 

Böcker är ett bra hjälpmedel för att utveckla språket. Barnen visar intresse för bokläsning. De sitter tillsammans och tittar i böckerna, läser och berättar vad de själva ser.
 En mindre grupp besökte även biblioteket i Eneby, vi ringde innan och bad dem samla ihop böcker kring, humlor, bin, getingar, pollinering och odling.  Dessa böcker har barnen varit nyfikna på och kommer användas i möten och projekt.

 

fredag 20 augusti 2021

Diamanten - Vecka 33

 Hej och varmt välkomna allihopa till vår blogg

Detta är vårt första inlägg på bloggen samt som ny avdelning. Vi ser fram emot att skapa flera inlägg. Kommentera gärna våra inlägg och dela med er. Visa och läs gärna för barnen det som skrivs i inläggen. 

Naturkunskap, estetiska uttrycksformer:

Vi fortsätter vårt projekt med värdegrundsarbete, samt våra odlingar. Barnen har uppmärksammat att våra växter har blommat, pollinerat sig samt att spetspaprikor har börjat växa. Morötterna har växt så det knakar. Blasten är hög, spretig och grön, man kan ana att några morötter på väg.

Vi har även reflekterat med barnen om pollinering samt vilka djur som är pollinerare. 

Barnen har själva kommit fram till, bin, getingar, humlor, fjärilar samt fåglar.

Skapandet av deras egna pollinerare är i fullgång.  

 

Matematik, Teknik, Digitalisering:

 

Med hjälp av vår teknik samt digitala verktyg har vi samlat kunskap om våra pollinerare. Vi har tillsammans använt vår bärbara dator för att leta fram kunskap och bilder till vårt skapande.

Använt oss av vår projektor för att lära oss om honungsbiet, vi tittade på filmklipp från UR – Britta Bi och Hanna humla

 

https://urplay.se/serie/187195-britta-bi-och-hanna-humla

 

Barnens intresse för matematik finns fortfarande kvar. Vi hör under våra möten att barnen kommer ihåg hel, halv, en fjärdedel och en tredje del, samt att intresset för våra matematiska material finns kvar. Nu följer barnen instruktionerna och stöttar varandra.  

 

 

Värdegrundsarbete, normer och värden, hållbar utveckling,

identitet: 

Vi arbetar mycket med att lära känna varandra just nu. Vi är en helt ny avdelning med både nya barn samt pedagoger, Caterine, Nina, Kajsa, Anne och Maisoun, barnen födda 2017 från topasen och smaragden har slagits ihop.

Det kommer att bli ett spännande läsår som vi ser fram emot. Värdegrunden är viktigt att arbeta från start, och hur man är en bra kamrat samt hur man skall ta hand om avdelningen

 

Språk och kommunikation, inflytande och självbild:

 

Vi har uppmärksammat att språket hos barnen under sommaren blommat. Vi uppmuntrar barnen till att förklara, och berätta om saker som skett under dagen samt vad de varit med om hemma.

 


Bokläsning sker kontinuerligt under möten och under vardagen.

tisdag 25 maj 2021

Topasen Orange Vecka 20

 Topasen Orange - barn födda 2017

Vecka 20


Naturkunskap, estetiska uttrycksformer: Vi fortsätter skapandet med våra träd nere i matsalen. Våra japanska körsbärsträd har fått gräs nere vid stammen.  Matematik, teknik, Digitalisering: Att arbeta med matematiken, och komma på tekniken, hur skall jag fylla i mina matematiska ark med exempel siffror, former, linjer etc. Kan jag sudda ut det jag gjort? Ja det går jag kan göra om fler gånger tills det  blir rätt.

 
Vi tittar igenom våra bilder på datorn och ser vad vi skapat i matsalen. 

 

Värdegrundsarbete, normer och värden, hållbar utveckling,

identitet: Att tillsammans sitta och skapa gräset, vänta på min tur men ändå tillsammans sätta upp gräset till träden. Vi arbetar i mindre grupper där vi fokuserar på att stötta och hjälpa varandra.

 

Språk och kommunikation, inflytande och självbild: I våra mindre grupper kan vi tillsammans reflektera hur vi skall göra, var vi ska hänga upp detta gräs? Hur många behöver vi?


Tillsammans under våra möten läser vi böcker och reflekterar. Några av böckerna heter Stig, En tiger i trädgården, Lilla Anna och de mystiska fröna, ABCD boken samt boken Hugo.  Vi har även turen att några pedagoger talar ett annat modersmål eller är flerspråkiga, en pedagog läser boken på spanska. Barnen är nyfikna vill höra mer och försöker säga efter.

 

 

Gemensamt för hela förskolan

Nu torsdag, 20 maj 2021, inträffar Förskolans dag. Denna dag har vi firat tillsamman på hela förskolan men på avstånd, avdelningsvis men gemensamt. Vi träffades på baksidanav huset där de flesta gårdarna möts.

 

Vi fick finbesök av två damer som sökte butiken Coop. De kom in på gården skapade en härlig show med dans och musik.  

 


Önskemål från barnen spelades upp i högtalaren för dans,  samt så är det självklart att vi ska hurra för förskolans dag, samt alla andra som fyllt och kommer fylla med att sjunga Ja må de leva.   

Självklart missar vi heller inte att delta i Jerusalem Challenge, vi sjunger och dansar till den härliga sången.

 

Slutet av dagen bjuder det fina köket på en härlig tårta. 


måndag 17 maj 2021

Topasen Orange vecka 18 - 19


Topasen Orange - barn födda 2017

Vecka 19


Denna vecka har vi haft fokus på skräpplockardagen. Vi uppmärksammar hur vi ska ta hand om vår närmiljö. Var vi ska kasta saker, kompost, papperskorg, plast etc. Barnen uppskattade denna aktivitet och dag, vi (orange) gick iväg till en gräsplätt för att plocka skräpet runt omkring, dröm om vår förvåning, det var jätterent där. Vi pedagoger fick tänka om, en pedagog gick runt och la ut bananskal här och där, en annan kasta dem hej vilt. Barnen öppnade upp ögonen och blev chockade, vad gör hon? kastar hon banan överallt? hon får inte skräpa ner såhär. Under denna stund reflekterar vi tillsammans med barnen om hur viktigt det är att hålla rent i sin miljö. 


Vi fortsätter diskussionen kring pollinering och träd runt omkring oss. Vi skapar tillsammans ett nytt träd, ett japansk körsbärsträd. Detta träd finns utomhus på vår gård, utanför matsalen. 
Vi målar ett stort och långt ark, med brun färg som stammen, vi använder oss av olika material och sinnen. Tjocka penslar, roller, kökssvampar, händerna jaa med fantasin finns inget stopp. Matematik intresset fortsätter, barnen använder flitigt materialet och utforskar det på olika sätt.  


 Topasen Orange - barn födda 2017

Vecka 18

Naturkunskap, estetiska uttrycksformer: Vi fortsätter vårt arbete med att så och odla. Denna vecka har vi sått morötter, äpple och clementin. Som sedan kommer att få växa nere i matsalen. Planen är att även så morötter utomhus när vi fått i ordning våra odlingar utomhus. Blir det annorlunda då? Växer de innomhus? Eller utomhus? Var växer de som bäst?  Ser de annorlunda ut? Ja många frågor dyker upp. Vi har skapat dokumentation genom att rita av humlor, humlor är pollinerare och vi har skapat dessa att sätta upp.Matematik, teknik, Digitalisering: Dagligen pratar vi om antal, siffror,  färger, mönster. Speciellt vid fruktstunden så talar vi om hel, ½, ¼, 1/3.

 

Två ½ blir 1 hel

Två ¼ blir ½

Tre 1/3 blir 1 hel.

 

Barnen har även fått upp ögonen ingen på vår matematik hörna, där de arbetar med matematiska arbetsblad som är laminerade.Även under tiden vi sår diskuterar vi hur djupt fröet skall planteras. Vissa 2 cm, 1.5 cm andra 1 cm. Vi använder oss både av fingrarna samt en lite tjockare penna.

  Att använda limpistol och vara försiktig, tryck inte för hårt, det är varmt, finmotorik, fokus och reflektion om hur vi skall arbeta tillsammans.

 

Värdegrundsarbete, normer och värden, hållbar utveckling,

identitet: Mån om våra växter, vattna varandras när inte kompisen är här är viktigt. Att vara där och stötta varandra, hjälpas åt att lösa saker och ting med våra ord. Kommunikation är viktigt.

 

Språk och kommunikation, inflytande och självbild: Få vara med själv och odla, är kul. Nu vet vi hur vi ska göra, att få delta från start till slut.

 

Vi vet nu att det behövs lecakulor, jord, göra plats för fröet, frö att så, lite mera jord och vattna för att våra växter ska må bra. Vi uppskattar att vi får göra hela processen själva det är kul. Vi har satt upp våra fågelholkar i kastanjeträdet.  Diskussion kring vem som bodde i fågelholkarna skedde, så vi har målat fåglar som kommer att sättas upp.