torsdag 20 september 2018

Interaktioner

Pärlan


Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga


och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.(Lpfö98 rev16)


I och med att barnen blivit tryggare med både miljön oss och i sig själva har vi märkt av hur de börjat interagera med varandra mer och mer. Detta samspel är både viktig och spännande för oss. Vi vill ge våra barn en så bra start som möjligt i denna samspel så att barnen växer med ett tryggt och harmonisk grupp.  
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att

barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i

utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv

uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp

att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära

sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska,

praktiska, sinnliga och estetiska.(Lpfö98 rev16)


Utflykt till skogen med kanin och igelkott!

Topasen 


Topasen har varit på utflykt i skogen tillsammans med Kanin och Igelkott! 


När barnen kom till skogen fick de ett uppdrag av Kanin och Igelkott, de ville att barnen skulle samla ihop material från skogen och ta med till förskolan - genom att samarbeta! 
Tillsammans sökte barnen i skogen och hittade mycket material som vi tog med oss tillbaka till förskolan. 


När barnen kom tillbaka till förskolan pratade vi om vad de hade hittat och sedan lades allt material vid vårt barhäng där barnen har tillgång till att utforska materialet mer ingående under leken!

 


"Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö" (Läroplan för förskolan, 2016, s.7)


Rubinen testar på

Olikheter och likheter

Vid frukostbordet diskuterar flera av barnen att man kan födas utan en arm eller ben.
En pedagog berättar att då kan den personen använda sig av ex, fötter eller munnen för att kunna utföra samma saker som andra som har både händer och fötter när de föds.
Barnen blir väldigt intresserade och vi söker fram filmer som vi tittar på tillsammans.

Barnen funderar vidare, hur klär man på sig? Hur leker man?
De tittar sedan på ett stycke där de ser en människa som målar tavlor med sin mun!


Spännande!
Barnen springer in i Ateljen ivriga på att testa detta!
Barn 1- Jag skulle rita ett hjärta men det blev ett land!

onsdag 19 september 2018

Rubinen firar Chiles nationaldag

Fiesta del Rubinen

Vi firar Chiles nationaldag!
  
Vi arbetar vidare med våra värderingar om allas lika värde och vår acceptans och förståelse för varandras olika bakgrund och kultur. Denna gång tar vi flyget till chile/Spanien och testar en del av de traditioner och seder det bjuds på där!

Lpfö 98 ”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.”

 Piñata


 Vi skapade marrackas, färglade bilder och tillverkade flaggor!Spänningen var stor när Piñatan skulle öppnas!

Oj så mycket goda druvor det fanns i den!
 Vi dansade till Latino rytmer!

Chiles flagga!

Festen avslutades med maträtten Completos - 10/10 poäng smaskens!

tisdag 18 september 2018

Nya Smaragden skapar en maskkompost
Smaragden:

Nu har ett nytt gäng hittat in i Smaragdens lokaler. Några kommer ifrån Pärlan och några är nya. Det ska bli spännande att se vad som ska intressera dessa ett- och tvååringar. Vi tänker att vi ska utforska med våra sinnen. Först har vi bekantat oss med den närmaste innemiljön och utemiljön. Efter att ha grävt i sandlådan tänkte att vi skulle flytta över till vårt trädgårdsland och se vad som händer när vi gräver där. 
Det dröjde inte länge förrän vi fick se djurlivet i jorden. Myror, maskar och larver rörde sig i landet. Barnen blev nyfikna och ville hålla maskarna i handen och titta närmare på dem. Det var bara ett barn som vågade hålla den ringlande masken. -Hand. -Killa, sa barnet. De andra tog masken i en spade. Då gick det bättre. 

Vi vill studera maskarna på nära håll och har därför gjort i ordning en maskkompost. Maskarna ska få bo hos oss och vi ska sköta om dem och se hur maskarna arbetar med att bryta ned växter till jord. Vi såg till att det fanns mycket jord att gömma sig i och löv som maskarna tycker om att äta. Vi har också ordnat en flaska med vatten i, så att vi kan göra så att det regnar lite då och då. Hoppas att maskarna kommer att trivas hos oss! 


fredag 14 september 2018

Utforskande

Pärlan


Barn är av naturen små vetenskapare. Vi på Pärlan utgår ifrån RE-pedagogikens tankar om barns hundra språk och vill värna om de språken så mycket vi kan. Därför tycker vi att utforskande är centralt i våra barns lärande och känner oss glada denna vecka.


Barnen har blivit allt mer trygga hos oss och ett sätt som detta kommer i uttryck är att barnen denna vecka allt mer börjat utforska miljön. Vi tar till oss det barnen tycker är extra intressant och kommer att bygga vidare på detta till vår tematiska arbete.


"Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel,

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och

sammanhängande."(Lpfö98rev16)


fredag 7 september 2018

Nya Topasen!

Topasen


Nu har det gått några veckor efter vår flytt från Smaragden till Topasen. Under denna tid har vi lärt känna de nya miljöerna, en ny pedagog samt välkomnat 4 nya topasen-kompisar! 

Denna vecka har vi så smått startat upp med vårt projekt som faktiskt har fått följa med oss från Smaragden, det vill säga arbetet kring kompisböckerna "kanin och igelkott"! Tillsammans har vi läst boken om att "lyssna och komma överens" och många av barnen återberättar kring det de kommer ihåg av projektet från innan sommaren. 

Barnen blev under veckan indelade i grupper och utmanades bland annat i att samarbeta/komma överens kring ett gemensamt projekt. 

En grupp bestämde tillsammans att de skulle göra ett hjärta till kanin och igelkott. 


Barnen upptäckte rätt snart att de tyckte olika på flera punkter. Ett barn ville ha blått medan de andra ville ha rosa... hur gör vi nu?
Ett barn kom på "vi kan göra randigt, då kan det vara två färger!", hela gruppen kom överens om att det var en bra lösning.


Vi pedagoger märkte att det var en stor utmaning för barnen att det i projekten inte bara var "min" åsikt som räknades utan att det var viktigt att alla fick tycka till om projektet och att barnen tillsammans kom fram till hur deras projekt skulle fortskrida.

"Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling," (Läroplan för förskolan, 2011, s.11)